மிட்டாய் பட்டை இயந்திரம்

  • பல செயல்பாட்டு தானிய மிட்டாய் பட்டை இயந்திரம்

    பல செயல்பாட்டு தானிய மிட்டாய் பட்டை இயந்திரம்

    மாதிரி எண்: COB600

    அறிமுகம்:

    இதுதானிய மிட்டாய் பட்டை இயந்திரம்பல செயல்பாட்டு கலவை பட்டை உற்பத்தி வரிசையாகும், இது தானியங்கு வடிவமைத்தல் மூலம் அனைத்து வகையான மிட்டாய் பட்டையின் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது முக்கியமாக சமையல் அலகு, கலவை உருளை, நட்ஸ் ஸ்பிரிங்லர், லெவலிங் சிலிண்டர், குளிரூட்டும் சுரங்கப்பாதை, வெட்டும் இயந்திரம் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது முழு தானியங்கி தொடர்ந்து வேலை, அதிக திறன், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது.சாக்லேட் பூச்சு இயந்திரத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, இது அனைத்து வகையான சாக்லேட் கலவை மிட்டாய்களையும் தயாரிக்க முடியும்.எங்களின் தொடர்ச்சியான கலவை இயந்திரம் மற்றும் தேங்காய் பட்டை ஸ்டாம்பிங் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, சாக்லேட் பூச்சு தேங்காய் பட்டை தயாரிக்கவும் இந்த வரி பயன்படுத்தப்படலாம்.இந்த வரிசையில் தயாரிக்கப்படும் சாக்லேட் பார் கவர்ச்சிகரமான தோற்றம் மற்றும் நல்ல சுவை கொண்டது.